Lesaanbod

Binnen school gebruiken wij voor de vakken een aantal methoden. Zo'n methode alleen zegt meestal niet zoveel, dus hebben wij er voor u linkjes bij gedaan zodat u kunt zien wat deze methode inhoudt. Heeft u nog vragen over de methode? Stel ze gerust aan de leerkracht of via het contactformulier.

 

Vakgebied

Welke groep

Hoeveel tijd per week

Welke methode

Taal

1 en 2

3 en 4

5 t.m. 8

 3 uur

9.15 uur

7.45 uur

Taal in beeld, schatkist Taal, onderbouwd

Taal ontwikkeling

 

 

 

Spelling

 

 

Spelling in beeld

Voortgezet lezen

 

 

Estafette

Begrijpend lezen

 

 

Nieuwsbegrip en XL

Aanvankelijk lezen

 

 

Veilig leren lezen KIM

Woordenschat

 

 

 

Rekenen

1 en 2

3 t.m. 8

3.00 uur
5.00 uur

Met sprongen vooruit, Wereld in getallen, schatkist rekenen, onderbouwd

Cijferend rekenen

 

 

 

Toepassend rekenen

 

 

 

Technisch rekenen

 

 

 

 

 

 

 

Schrijven

3 en 4

5 t.m. 8

1.30 uur

0.45 uur

Pennenstreken

 

 

 

 

Zaakvakken

3 en 4

5 t.m. 8

2.00 uur

4.30 uur

Blink:

Grenzeloos, binnenste buiten, eigentijds

Aardrijkskunde

 

 

 

Geschiedenis

 

 

 

Natuur en techniek

 

 

 

Verkeer

3 t.m. 8

0.30

VVN verkeerskranten

Werken met ontwikkelingsmateriaal

1 en 2

6.45 uur

Map ontwikkelings-leerlijnen Onderbouwd

Bewegingsonderwijs

1 en 2

3 t.m 8

2.00 uur

1.30 uur

Basislessen

bewegingsonderwijs

Muzikale vorming

1 t.m 2

3 t.m 8

1.30 uur

0.30 uur

 

 

 

 

 

Frysk

1 t.m. 8

0.30 uur

 

Engels

1 t.m. 8

0.30 uur

Take it Easy