Notulen MR vergadering 1-12-2015

Notulen MR OBS Zwetteschool

Datum vergadering : Dinsdag 1 december 2015 Aanwezig : Bart Vorenkamp, Margo,

Op uitnodiging 

Inesz v.d. Wal, Corina Wiersma, Johanna Minnema, Martha Kuitert, Sonja Swart.

Afgemeld: Cyrus Kruis

 

1.Vastellen agenda

2.Rondje ervaring Quick-start
Veelal positieve en enthousiaste reacties. Was een goede start om zo op deze manier met de nieuwe MR een goed start te maken. Nuttig, leuk, smaakt naar meer. Maar ook veel info.

3. Terugkoppeling directie / speerpunten

PMR heeft overleg met directeur gehad tijdens het MT.
Hier is gesproken over de speerpunten die directeur graag zou aan willen dragen. Dat zijn namelijk:

 •   I-pads

 •   Taakbeleid

 •   IKC (Integraal Kind Centrum)

  Het MT overleg was heel informatief, doel van de PMR was taakbeleid bespreken. --*IKC: In het MT was een presentatie van het IKC, maar de MR is hierin niet meegenomen. MR advies is: neem ons mee in het proces.
  *I-pads komen op school, maar hoe ga je dit gebruiken tijdens de lessen. I.v.m. investering en afschrijving van een i-pad en het up to date houden van de i-pad is de vraag is hier geld voor? *PMR heeft met elkaar gemaild over een aantal standpunten wat betreft het taakbeleid. Hierover wordt de OMR nog ingelicht

  4. Inventarisatie speerpunten MR
  Vanuit het MT en PMR kwamen de volgende punten:  Taakbeleid

 •  IKC
   I-pads

  Vanuit de MR waren er nog een paar punten die ook belangrijk gevonden worden. Namelijk: - Werkwijze / Functioneren MR, relatie met ouders, rol van MR hierin.

  - Communicatie
  - Ouderparticipatie

- Veiligheid, BHV, arbo technisch, brandveilig

 

5. Besluit speerpunten MR + vaststellen eigenaars

    1. Taakbeleid Bart en Margo

 1. Functioneren MR  Bart en Johanna

 2. I-pads Margo en Johanna

 3. IKC Inesz en Corina

 4. Arbo/BHV/VeiligheidCyrus, Martha en Sonja

 

6. Inventarisatie missie en visie

Visie:
Controle op wet en regelgeving. Beleid doorvoeren, strookt dit met identiteit van school.
Afspraken worden nageleeft met ouders, personeel en vooral met het kind.
MR zwetteschool identiek, niet van heel odyssee.
Missie:
Goede communicatie
Beste onderwijs voor ieder kind
Identeit houden
Vooruitstrevend en avontuurlijk

Dit zijn ideeën bij de Visie en Missie. Hier mag een ieder nog over nadenken of je er nog een aanvulling op kan geven. Dit dan graag aan de voorzitter laten weten.

7. Rondvraag
Elke vergadering start voortaan om 19.45 uur i.p.v. 20.00 uur.

De volgende vergadering zal plaats vinden op: Donderdag 14 januari 2016