Missie en visie

Wij zijn een team wat weet waar we mee bezig zijn. Een team wat durft te onderzoeken wat werkt of niet werkt. Een team wat een collectief belang heeft, namelijk het beste te halen uit kinderen. We doorbreken onze eigen gewoontes en gaan op zoek hoe het anders kan. De onderzoekende houding leidt tot een passend aanbod voor alle kinderen.

We geven de kinderen een stem.
Laten leerlingen vooral samen leren.
Zijn betrokken bij leerlingen

Zien ons werk als een uitdaging
Onderzoeken of ons werk werkt

Streven naar duurzaamheid

 

Wij willen voor ouders, kinderen en leerkrachten een aantrekkelijke school zijn. Een school waar

kinderen met een glimlach aan terugdenken als ze oud-leerling zijn!

We staan voor avontuurlijk leren in een leuke school, waarin het welbevinden van uw kind(eren) en

onze leerlingen centraal staat. Een kindvriendelijke en uitnodigende leeromgeving, waarin wij leerlingen

willen prikkelen en uitdagen. Onze leerkrachten kijken naar wat hun leerlingen nodig hebben. Ze komen planmatig tegemoet aan de onderlinge verschillen tussen kinderen in bijvoorbeeld aanleg, ontwikkeling, instructiebehoefte, tempo, verdieping of de mate van zelfstandigheid.

 

Elke leerling telt (minder of meerbegaafd), nemen wij serieus en geven wij de ruimte voor een eigen

inbreng. Vanuit het welbevinden komen ze tot spelen, ontdekken, leren en zelfontplooiing. Ook worden leerlingen voorbereid op hun verdere toekomst in de maatschappij. Naast de schoolvakken besteden wij veel aandacht aan bijvoorbeeld creativiteit, toneel, sociaal-emotionele ontwikkeling sport.


Als Brede School hebben wij onder één dak: Buitenschoolse opvang (BSO) door Kinderwoud en de wijkvereniging Zwette-Noordoosthoek.

Leren is voor Odyssee elke dag een avontuur!