Gouden weken, schoolreisjes en omkeergesprekken

Gouden weken
De gouden weken worden de eerste vier weken van het schooljaar gehouden. We houden deze weken om de band tussen de leerkrachten, kinderen en ouders te versterken, zodat er het gehele schooljaar lang een fijne sfeer in de groep op de school is. Het is een basis voor het werken met groepen. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en een goed contact met de ouders.
In de groepen worden in dit thema veel spelletjes gedaan (Energizers) en worden er
samenwerkingsvormen ingezet. De kinderen leren elkaar daardoor beter kennen,
waardoor ze meer begrip voor elkaar krijgen en leren omgaan met, en respecteren van,
verschillen.
De groepen maken o.a. positieve groepsafspraken. De kinderen doen dit samen met de
leerkrachten. Voorbeelden zijn elkaar helpen, vragen stellen, goed luisteren en vriendelijk zijn.
Deze afspraken komen zichtbaar in het lokaal en zijn regelmatig onderwerp van gesprek.

 Schoolbrede activiteit: 'Als een vis in het water'

Geen vis die ooit een andere vis zal lastig vallen.

In deze school wordt niet gepest.... dat doen alleen de kwallen!

 

 

Schoolbreed is dus het thema: als een vis in het water. Babs Wijnstra zal in iedere groep een bezoek brengen. Naar aanleiding van het gedicht, maken de kinderen een gezamenlijk kunstwerk. Iedereen telt mee. Samen vormen we een klas. Elk kind maakt (en vertegenwoordigt) een mooie vis, die later samen met de andere vissen de schoolklas vormt. Deze prachtige groepskunstwerken kunnen we hangen in de klas en/of op de gangen.

(www.babswijnstra.nl)

Schoolreizen
In eerdere Nieuwsbrieven hebben we u al geinformeerd over de andere opzet van de schoolreizen. Deze zullen nu plaatsvinden als afsluiting van de Gouden weken. We zijn van mening dat een schoolreis een prachtige activiteit en aanvulling is om de groepsvorming te versterken, vooral aan het begin van een schooljaar.
Gezien de groepssamenstelling voor volgend schooljaar betekent dit het volgende:
De nieuwe groepen 7 en 8 gaan samen 3 dagen naar Ameland, 12 t.m. 14 september. Op Ameland hebben we een prachtig gelegen nieuwe locatie gevonden. De huidige groep 8 kende hier de primeur en was zeer enthousiast evenals het begeleidende team! De groepen zullen hier wel hun eigen activiteiten doen met kinderen en leerkrachten waar ze het komende schooljaar bij in de klas zitten. Dit om het groepsproces en groepsbinding te stimuleren.
Voor de groepen 3 t.m.6 zal het een eendaagse schoolreis worden. De groepen 1 en 2 maken er een mooie dag van in de buurt van de school. Dit zal zijn op woensdag 14 september.
U heeft deze week een machtiging en verdere informatie over deze reizen ontvangen.

Oudergesprekken en ouder/kindgesprekken vanaf groep 6: 19 t.m. 23 september.
Onderdeel van deze gouden weken zijn de gesprekken met ouders. Elke groepsleerkracht voert
de eerste weken een omkeergesprek (van 15 minuten) met alle ouders. Het is hierbij de
bedoeling dat niet de leerkrachten, maar vooral de ouders aan het woord zijn onder het motto
‘Leer ons uw kind kennen’. Ouders vertellen ons over de hobby’s van hun kind, vrienden en vriendinnen, verwachtingen en wensen, sterke kanten en kwaliteiten van uw kind en andere aandachtspunten die van belang kunnen zijn. Groep 2 t/m 5 doet dit aan de hand van een kijklijst, deze lijst krijgt u van de groepsleerkracht. Bij de leerlingen van groep 1 komt de leerkracht op huisbezoek en is er een intake gesprek met de intern begeleider.
Voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 is dat de leerlingen uit deze groepen ook uitgenodigd worden op dit omkeergesprek. We vinden het erg belangrijk uw kind erbij te betrekken, omdat het gaat over hem of haar. De insteek van dit gesprek gaat er daarom over wat de verwachtingen zijn voor komend jaar. Waar werken we naar toe? Wat vinden we belangrijk? De leerling heeft hier een stem in en die horen we graag!

Vanaf maandag 12 september  kunt u zich aanmelden op een intekenlijst voor deze gesprekken. U ontvangt een bericht via de leerkracht. Deze intekenlijst hangt vanaf maandag bij ieder lokaal.