Parkeerplan Zwetteschool

Het nieuwe schooljaar is aangebroken en dit vraagt van u als ouders extra alertheid op het naleven van de verkeersafspraken:
Parkeren op het Aldi-plein of in een andere parkeerhaven in plaats van op de stoep.
Natuurlijk is dit ook de tijd om onze Stop & Drop-zone te gaan gebruiken. Deze zone loopt langs de school, van de verkeersdrempel tot het middelste felgekleurde Julie-paaltje.

Ook is er aandacht nodig voor het ophalen van de kinderen. Bij de onderbouw zijn de afspraken duidelijk: ouders wachten in het wachtvak naast de fietsenstalling en laten de parkeerplaats vrij zodat auto’s daar veilig kunnen in- en uitrijden. Bij de bovenbouw wordt de groep wachtende ouders bij het hek steeds groter, wat ertoe leidt dat kinderen die naar buiten komen er (met hun fiets) nauwelijks langs kunnen. Daarom hier een oproep aan alle ‘bovenbouwouders’: als u uw kind ophaalt wilt u dan op het schoolplein wachten zodat de ruimte rond het hek vrij blijft voor vertrekkende kinderen.

Klik hier voor het parkeerplan Zwetteschool