Zilveren weken

Zilveren weken
Na de kerstvakantie komt het vervolg op de “Gouden Weken” waarmee we direct na de zomervakantie zijn gestart. Door het hanteren van de Gouden en Zilveren weken, wordt er extra aandacht besteed aan de sfeer in de groep. We  besteden dan opnieuw extra tijd aan groepsvorming en oudercontact. Dit jaar staan de zilveren weken in het kader van "vriendschap" en de "dansknaller". Niels van der Wal komt op school danslessen verzorgen voor alle groepen. Elke groep krijgt 3 danslessen op maat en als afsluiting komt er een presentatie voor ouders. Hierover hoort u later meer.