Eerste nieuwsbrief schooljaar 2014-2015

Start van het schooljaar: Welkom!

Vorige week hebben we met het hele team alles ingericht, klaargemaakt en ervoor gezorgd dat we weer kunnen beginnen.  Gisterochtend hebben we alle leerlingen van de Zwetteschool weer mogen begroeten op school. Met elkaar maken we, samen met u en vooral met de kinderen, een heel goede, stralende start van dit schooljaar, ook al regende het  gister  pijpestelen…

 

Personeel
Juf Inesz is bevallen van twee zonen: Melle en Wisse. We wensen haar en haar gezin vanaf deze plaats veel geluk en gezondheid toe.
Juf Lysbeth is dit moment ook nog heerlijk van haar verlof aan het genieten. Beide leerkrachten worden vervangen door meester Bart Vorenkamp.

Zoals we in een vorige nieuwsbrief ook aangaven is juf Simone Grundeman bij ons op school komen werken in groep 7. We wensen haar veel werkplezier op de Zwetteschool.

 

Gouden weken

De gouden weken worden de eerste vier  weken van het schooljaar gehouden. We houden deze weken om de band tussen de leerkrachten, kinderen en ouders te versterken, zodat er het gehele schooljaar lang een fijne sfeer in de groep op de school is. Het is een basis voor het werken met groepen. Het accent ligt op groepsvormende activiteiten en een goed contact met de ouders.
In de groepen worden in dit thema veel spelletjes gedaan (Energizers) en worden er

samenwerkingsvormen ingezet. De kinderen leren elkaar daardoor beter kennen,

waardoor ze meer begrip voor elkaar krijgen en leren omgaan met, en respecteren van,

verschillen.

De groepen maken o.a. positieve groepsafspraken. De kinderen doen dit samen met de

leerkrachten. Voorbeelden zijn elkaar helpen, vragen stellen, goed luisteren en vriendelijk zijn.

Deze afspraken komen zichtbaar in het lokaal en zijn regelmatig onderwerp van gesprek.


Onderdeel van deze gouden weken zijn de gesprekken met ouders. Elke groepsleerkracht voert

de eerste weken een omkeergesprek (van 15  minuten) met alle ouders. Het is hierbij de

bedoeling dat niet de leerkrachten, maar vooral de ouders aan het woord zijn onder het motto

‘Leer ons uw kind kennen’. Ouders vertellen ons over de hobby’s van hun kind, vrienden en vriendinnen, verwachtingen en wensen, sterke kanten en kwaliteiten van uw kind en andere aandachtspunten die van belang kunnen zijn. Groep 2 t/m 5 doet dit  aan de hand van een kijklijst, deze lijst krijgt u van de groepsleerkracht.

Nieuw voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 is dat de leerlingen uit deze groepen ook uitgenodigd worden op dit omkeergesprek. We vinden het erg belangrijk uw kind erbij te betrekken, omdat het gaat over hem of haar. De insteek van dit gesprek gaat er daarom over wat de verwachtingen zijn voor komend jaar. Waar werken we naar toe? Wat vinden we belangrijk? De leerling heeft hier een stem in en die horen we graag!

Vanaf donderdag 21 augustus kunt u zich aanmelden op een intekenlijst voor deze gesprekken. U ontvangt een  bericht via de leerkracht. Deze intekenlijst hangt vanaf donderdag bij ieder lokaal.

 

 

Gymrooster 2014-2015:
Anders dan eerder aangegeven, gaan we de kinderen van groep 3, 4 en 5 niet twee keer, maar een keer  gymmen. De kinderen van de groepen 3, 4 en 5  lopen naar het gymnastieklokaal van de Julianaschool.

Dinsdag

woensdag

10.45-12.15 uur: groep 4/5

10.45-12.15 uur: groep 3

12.15-13.45 uur: groep 5
Omdat we uitgaan waar collega's goed in zijn, gaat meester Cyrus de gymles geven aan de groep 5. Juf Janneke geeft in plaats daarvan ICT les tijdens het circuit van de bovenbouw!

12.15-13.45 uur: groep 4

 

Dit doen we omdat we veel tijd kwijt zijn aan het lopen die we liever besteden aan de gymles. We kunnen zo een betere gymnastiekles kunnen geven in die tijd die daarvoor bedoeld is.

Groep 2-3 zal voorlopig op de dinsdag en donderdag gaan gymmen. Zij doen dit in het speellokaal van de school.

Groep 6 tot en met 8: woensdag- en donderdagmiddag.
Deze groepen krijgen gym in de gymzaal van het SBO ( speciaal basis onderwijs) en fietsen daar onder begeleiding naar toe.

Schoolgids, schoolkalender en nieuwe website
Gewoonte getrouw kregen alle ouders in de eerste week van het nieuwe schooljaar de schoolkalender mee, waarop alle informatie staat voor het komende jaar. Deze week ontvangt u de schoolgids voor dit schooljaar. De schoolkalender komt te vervallen, omdat binnenkort de nieuwe website de lucht in gaat. Op deze site komt een item ‘schoolkalender’. Hier kunt u dan alle informatie vinden. Zodra de nieuwe website online is, berichten we u hierover.

School zeilen groep 7
Ook dit jaar mogen de kinderen van groep 7 meedoen aan het school zeilen. Dit zal zijn op maandag 15 september a.s. Nadere informatie ontvangt u van de groepsleerkrachten.

 

Peuteropvang ‘De Windbreker’ is voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

De kinderen kunnen op maandag en woensdag gebruik maken van deze nieuwe vorm van opvang, er zijn meerdere dagdelen mogelijk.

De kinderen krijgen activiteiten aangeboden, die prachtig aansluiten op hun leeftijdsniveau.

Peuteropvang is een mooie voorbereiding voor de basisschool.

Indien u geïnteresseerd bent in peuteropvang voor uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen met onze clustermanager in de regio Sneek.

Simone Luchtmeijer beantwoordt graag uw vragen en ook voor het aanmelden kunt u bij haar terecht.

U kunt haar bereiken via 06 573 16 896 of via email: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl

 

Belangrijke data:

Planningsdag  team                                       10 september 2014

Vrije dagen groep 1 en 2:
29 augustus 2014                                            30 januari 2015
12 september 2014                                         20 februari 2015
26 september 2014                                         13 maart 2015
10 oktober 2014                                              27 maart 2015
31 oktober 2014                                              17 april 2015
14 november 2014                                          22 mei 2015
28 november 2014                                          5 juni 2015
19 december 2014                                          12 juni 2015
16 januari 2014                                               26 juni 2015

 

Oudercontact:
Omkeergesprekken                                      week 35 en week 36
Informatieavond                                            2 oktober 2014

Activiteiten:
Schoolbowlen groep 6                                 12 september 10-11 uur
schoolzeilen groep 7                                    15 september 2014

Tenslotte.

Natuurlijk zullen wij ons ook dit jaar weer inzetten voor uw kind. Daar kunt u op rekenen. Daar

hebben we u en een goede communicatie met u voor nodig.

Opvoeden is mensenwerk, dus daarbij kan ook wel eens iets mis gaan, of onduidelijk zijn. Wij denken

dat het goed is, dat bespreekbaar te houden. In het belang van uw en onze kinderen. U bent welkom.

 


Team Zwetteschool.