Vernieuwde Levelwerkkisten

In de visie van de Zwetteschool staat dat "we het beste uit kinderen willen halen".

Wij willen ieder kind kwalitatief goed onderwijs geven, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen daarom zo goed mogelijk op de verschillen tussen kinderen inspelen.

Voor (hoog) begaafde kinderen bieden wij sinds dit schooljaar structurele uitdaging binnen de klas in de vorm van ‘Levelwerk’. De leerlingen ontvangen op deze manier dagelijks uitdaging.

Hoe geven we dit vorm?

 

Jaarlijkse signalering

Jaarlijks, in november, wordt in elke klas een signalering afgenomen. We gebruiken de signaleringslijst om kinderen vroegtijdig goed te signaleren en diagnosticeren (SIDI-R lijst).
In de leerlingbespreking worden deze gesignaleerde leerlingen uitgebreid besproken. Daarnaast worden bepaalde leerlingen nogmaals door de  intern begeleider bekeken. Mogelijk komen leerlingen niet als zodanig uit de screening, maar zijn wel degelijk (hoog)begaafd.

Met behulp van toetsgegevens wordt de voorsprong van de leerling bepaald. Wanneer een kind voldoende voorsprong heeft wordt er gestart met het uitdagende programma. Dit wordt besproken met de ouders.  

       

Levelwerk (groep 1-8)

In de onder, midden- en bovenbouw starten we dit schooljaar met  de vernieuwde levelwerk, een leerlijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Levelwerk bestaat uit verschillende werkboekjes (taal/lezen- rekenen/wiskunde-allerlei) en IQ spellen. Leerlingen maken minder van de herhalingsstof uit de reguliere methode, deze vaardigheden beheersen zij immers al. Zij gaan op niveau aan de slag met Levelwerk.

Levelwerk bestaat uit 5 blokken per leerjaar, waarbij het  plannen van het werk een grote uitdaging is voor (hoog)begaafde leerlingen. Door deze vaardigheden te ontwikkelen willen wij hen ‘leren te leren’.

Kinderen die met Levelwerk werken, krijgen niet automatisch tot en met groep 8 Levelwerk. Ieder schooljaar wordt bekeken of de leerling door kan met Levelwerk.

 

Op dit moment is groep 8 gestart met het vernieuwde levelwerk:

 

Odyssee Plusklas

Odyssee en de Ghearing hebben samen twee Plusklassen: voor kinderen uit groep 6/7 en groep 8. Deze leerlingen gaan vier dagen per week naar hun eigen school en volgen daar versneld het ‘gewone lesprogramma’. Daarnaast gaan ze één dag per week naar de Plusklas. Hier ontmoeten ze andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In de Plusklas is veel aandacht voor sociale vaardigheden, creativiteit, praten en zelfreflectie.

Meer informatie over de plusklas  kunt u vinden op onze website onder het kopje 'voor ieder kind-plusklas'.