Dinsdag 18 en woensdag 19 april hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets Route8 gemaakt.

De projectgroep voor het fusieproces Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen is inmiddels vier keer bij elkaar gekomen. Deze projectgroep bestaat uit; beide bestuurders, drie schooldirecteuren, twee leden van de GMR en de beleidsmedewerker communicatie van het servicebureau.

Op 5 en 12 april hebben de jongens en meisjes van groep 3 en 4 meegedaan aan het scholenvoetbaltoernooi. Woensdag 12 april was de laatste (regenachtige) middag, maar er werd met veel plezier gevoetbald. Hier een klein verhaaltje gemaakt door de kinderen van Zwetteschool team 11.

Op woensdag 25 mei vierden we de liefde op de Zwetteschool. Juf Paulien ging die dag trouwen met haar Sjoerd. De leerlingen van groep 5a hebben deze dag met haar gevierd. Dit is wat Marit en Lieke erover hebben geschreven.