CITO- leerlingvolgsysteem

CITO Middentoetsen

Volgende week houden we ons, vanaf groep 2  tot en met groep 8 bezig met de Citotoetsen van het Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS).

Deze toetsen, die altijd in januari en juni worden afgenomen, geven naast de observaties en methodetoetsen een goed beeld van de vaardigheden van de kinderen.
De kinderen van groep 8 maken op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april de Centrale Eindtoets.
Meer informatie kunt u vinden op de webstite:  www.centraleeindtoetspo.nl