Nieuws van de Ouderraad

Ouderbijdrage:

Na de kerstvakantie zal aan alle kinderen een formulier doorlopende machtiging ouderbijdrage worden meegegeven i.v.m. de incassering van de ouderbijdrage eind januari 2015.

Deze machtiging is geldig, totdat uw kind de Zwetteschool verlaat.

De ouderbijdrage bedraagt voor het schooljaar 2014/2015 Eur 20,- per kind.

 

Ouderraadsleden gezocht: Wij hebben uw hulp hard nodig!

Wij zoeken nieuwe enthousiaste ouderraadsleden die graag willen helpen met het mede organiseren van diverse activiteiten op school. Welke activiteiten je mee helpt organiseren, spreken we met elkaar af. Uiteraard afhankelijk van ieders beschikbare tijd.

Heb je belangstelling? Stuur een mail naar Cindy vd Ploeg (Penningmeester Ouderraad )
Mail adres: klaas.ruardy@hetnet.nl