Oudergesprekken en rapporten

Rapporten en oudergesprekken

Dit schooljaar staan er vijf overlegmomenten met ouders gepland. Drie avonden zijn ‘verplicht’ voor alle ouders. Twee avonden zijn facultatief.
Op 18 februari ontvangen de leerlingen van groep 2 t/m groep 8  het eerste rapport van dit schooljaar. In de week van 9 t.m. 13 februari vinden de oudergesprekken plaats. 

 

De kinderen van groep 1 t.m. 5 worden deze gesprekken ingepland door school. Hierover krijgt u volgende week via uw groepsleerkracht een mail. De kinderen van groep 6 en 7 gaan deze keer ook weer mee op gesprek. Zij kunnen vanaf dinsdag 3 februari intekenen op de lijst bij de deur van de leerkracht. Alle kinderen  worden deze ronde uitgenodigd.

 

Adviesgesprekken groep 8
Bij groep 8 zullen de adviesgesprekken plaatsvinden eind februari. U krijgt hiervan bericht via de groepsleerkrachten.