Ouderparticipatie

Doet u mee?

 

‘Participatiesamenleving’. Het is het woord van het jaar 2013 en gaat over een samenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. Overal om ons heen duikt participatie op. Bij overheden, in de zorg, in het verenigingsleven en ook in het onderwijs.

 

Participatie geeft de betrokkenheid van ouders bij onze school weer. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van onze school. Daarom werkt de Medezeggenschapsraad aan een plan om dat vorm te geven.

 

Verschillende scholen zijn er al succesvol mee aan de slag. Bij de Steve Jobs Master hebben vele ouders aangegeven wat ze leuk vinden om te doen, waar ze goed in zijn en waar ze in mee willen helpen. Zo zijn er ouders die meehelpen om leuke activiteiten op te zetten op het gebied van plant & dier, kunst & cultuur of die een les verzorgen over het beroep dat ze uitvoeren.

 

Op de Zwetteschool willen we ouderbetrokkenheid ook verder optuigen. Een werkgroepje is bezig om daarvoor een begin te maken. We hopen er begin 2015 met u over in gesprek te kunnen gaan. Wat zijn uw hobby's, uw interesses, uw vaardigheden? Waar bent u een expert in? Al die zaken willen we graag van u horen. En natuurlijk of u bereid bent om daarmee iets voor de school te doen.

 

Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte. Mocht u nu al meer willen weten over ouderparticipatie of wilt u zich nu al aanmelden om mee te helpen de Zwetteschool nog leuker en leerzamer te maken, dan kan dat natuurlijk! U kunt contact opnemen met de MR via mr@zwetteschool.nl of uw belangstelling kenbaar maken bij Joop Boomsma of Astrid Jorna.