Welk opleidingsaanbod is er in de regio? Ontdek het tijdens de voorlichtingsavond speciaal voor ouders met kinderen in groep zeven en acht. De scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio organiseren gezamenlijk vijf voorlichtingsbijeenkomsten. Ouders kiezen zelf welk moment hen het best uitkomt. (in dit artikel de data!)
Let op: dit is anders dan andere jaren: voorheen kwamen de 4 scholen bij ons op school op bezoek, deze bijeenkomst komt te vervallen! Wees welkom om te gaan en schrijft u de data alvast in uw agenda!

Opa´s en oma´s spelen vaak een grote rol in het leven van opgroeiende kinderen. Dit jaar was het nog in het nieuws; nergens passen opa´s en oma´s zo veel op als in Nederland. Er zijn veel kinderboeken verschenen met een hoofdrol voor opa´s en oma´s. Deze boeken én de opa's en oma's, staan centraal tijdens de Kinderboekenweek.

Sanne en Rianne, twee toppers van stagiaires,  stellen zich graag aan u voor!

Een media-product is geschikt voor je kind als het om te beginnen niet schadelijk is. Kijkwijzer (voor films en tv) en Pegi (voor games) kunnen je iets vertellen over de schadelijkheid van het product. Bij games of films en tv-programma’s zie je een leeftijdaanduiding, je kunt deze ook altijd opzoeken via Kijkwijzer.nl. Ook zie je een plaatje (icoontje) dat aangeeft waardoor deze leeftijd bepaald is. Een programma kan bijvoorbeeld een 12 krijgen - niet geschikt voor kinderen onder de 12 - op basis van angst (het spinnetje), geweld (de vuist) of seks (de voetjes).

We bepalen al in het begin van dit schooljaar samen de afspraken in de groep zodat er een fijne sfeer in de groep ontstaat, een heel schooljaar lang.
Tijdens de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten. En sinds vorig jaar zijn in deze weken de schoolreisjes te vinden. In dit artikel blikken we terug op deze mooie dag(en).