Stichting Leergeld laat iedereen meedoen!

Stichting Leergeld laat iedereen meedoen!


In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (bv. schoolmateriaal, schoolreis of schoolzwemmen) zijn voor sommige mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op steun van Stichting Leergeld. Vrijwilligers actief Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de mogelijkheden te bespreken en eventueel te helpen met invullen van formulieren. Omdat de vrijwilligers vaak uit dezelfde situatie als de aanvrager komen, zijn ze vertrouwde gesprekspartners. 
Voor wie is Stichting Leergeld bedoeld? Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen - woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd/werkzaam is - die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling - die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen. 
Wat mag u van Stichting Leergeld verwachten? Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. Maar ook in natura. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid. 
Om welke kosten gaat het? Met een vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen deelnemen aan de genoemde activiteiten. Zo wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden. Het gaat om kosten die niet of gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening (bijv. Bijzondere Bijstand) voor:
- school - sportclub - vereniging - kunstzinnige vorming.
Voor aanvragen kunt u mailen naar: stichtingleergeldsneek@live.nl of schrijven
naar: Stichting Leergeld Sneek e.o. Postbus 66 8600 AB Sneek Voor
informatie: www.leergeld.nl/Sneek