Zilveren Weken

Zilveren weken
Na de kerstvakantie komt het vervolg op de “Gouden Weken” waarmee we direct na de zomervakantie zijn gestart. Door het hanteren van de Gouden en Zilveren weken, wordt er extra aandacht besteed aan de sfeer in de groep. We  besteden dan opnieuw extra tijd aan groepsvorming en oudercontact.
Het thema van deze Zilveren weken zal 'Vriendschap' zijn.

Buddy Bench:

We zullen deze weken ook de Buddy Bench gaan introduceren.

Een bank op het plein, voor de kinderen, om vriendschappen  te stimuleren.

Uitleg Buddy Bench:

Dit jongetje uit de Verenigde Staten heeft de Buddy Bench uitgevonden, zodat de leerlingen zich op het schoolplein nooit meer buitengesloten hoeven te voelen. Als een kind zich eenzaam voelt gaat het op de Buddy Bench zitten en andere leerlingen komen bij hem om te vragen of hij mee wil spelen of praten. Als u op uw schoolplein een speciale plek wilt inrichten komt beeldhouwster Ruth Vulto Gaube bij u op school en gaat een door u uitgezochte bank samen met de leerlingen kunstzinnig vormgeven. Dit kan door hem te beschilderen, met houtsnijwerk te versieren of door mozaïeken of andere mooie elementen aan te brengen. Ook kunnen er gedichten op gezet worden die de kinderen zelf hebben geschreven en waarbij thema’s als eenzaamheid, samen zijn of pesten centraal staan.De bank kan van hout, kunststof of beton zijn en aangepast worden aan uw wensen en budget. Op die manier verrijkt u niet alleen uw schoolplein, maar schept kunst ruimte voor communicatie over omgaan met sociale vaardigheden.