Zwetteschool en Kinderwoud intensiveren samenwerking

Zwetteschool en Kinderwoud intensiveren samenwerking

De Zwetteschool en Kinderwoud gaan hun samenwerking verder uitbreiden. Kinderwoud verzorgt nu de voor- en naschoolse opvang en peuteropvang op de school. Ook komen de kinderen van het Zonnetje – ook van Kinderwoud – al geregeld ‘op bezoek’ om mee te doen aan activiteiten. Die samenwerking verloopt naar volle tevredenheid. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat een verdere samenwerking goed is voor de kinderen, gaan we vanaf februari ook samenwerken in ateliers.

 

Over de ateliers

De kinderen die nieuw in groep 1 komen, hebben veel profijt van onderwijs in kleine overzichtelijke groepen. Spelenderwijs leren zij het meest. Kinderwoud heeft erg veel ervaring met het aanbieden van een kleurrijke speel-leeromgeving. Daarom gaan pedagogisch medewerkers van Kinderwoud de onderbouwleerkrachten van school ondersteunen. Zij zullen op gezette tijden groepjes kinderen uit de groepen 1 a en 1b ophalen om in het hoekenatelier of het crea-atelier aan de slag te gaan. Heidi (zij werkt op de peutergroep van de Zwetteschool) en Monique (zij werkt op de 3+ groep van het Zonnetje) bieden ze daar spelenderwijs onderwijs aan dat past bij de behoeftes van de kinderen.

In het hoekenatelier staat spelen centraal. Heidi en Monique verrijken daar het spel door materialen aan te bieden, zelf mee te spelen of door de kinderen tot spel aan te zetten. In het crea-atelier werken de kinderen aan projecten. Hierbij is het eindresultaat niet zozeer van belang, maar staat ervaring opdoen en samenwerken met name centraal. Heidi en Monique dragen de kinderen aan het einde van het atelier weer over aan de leerkracht.

Kinderwoud zal het aanbod in de ateliers op maandag, donderdag en vrijdag verzorgen. Op dinsdag en woensdag zal Rebekka (onderwijsassistent) de onderbouwleerkrachten ondersteunen. Zij gaat verrijksmateriaal aanbieden voor die kinderen die dat nodig hebben.

De ateliers starten in de week van 2 februari, eerst als pilot. De pilot loopt tot aan de zomervakantie.