Vakantie en verlof

 

vakantie

schooljaar 2016-2017

herfst

17 t/m 21 oktober 2016

kerst

26 dec 2016 t/m 6 jan 2017

voorjaar

20 feb  t/m 24 februari  2017

pasen

14 t/m  17 april 2017

Odyssee studiedag

9 jan 2017

mei

24 april  t/m 5 mei 2017

hemelvaart

25 en 26 mei 2017

pinksteren

5 juni 2017

zomer

25 juli t/m 3 sept. 2017

 

Naast de vastgestelde vakanties zijn er soms ook andere vrije dagen. Zie voor de gedetailleerde planning de activiteitenkalender op de homepage van de scholen.

 

Verlof

In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet.

Kijk voor meer informatie op www.leerplicht.net.


Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie van de school van uw kind. Over een verlofaanvraag van 10 dagen of minder beslist de directeur van de school. In andere gevallen sturen wij de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar. Het is dus belangrijk dat u tijdig contact opneemt met de directeur als u meent dat uw kind in aanmerking komt voor verlof buiten de schoolvakanties.