Een nauwe samenwerking

 

Sinds enkele jaren werken Kinderwoud en de Zwetteschool nauw samen met elkaar. Niet alleen doordat de peuteropvang, de VSO en BSO gedeeltelijk binnen een en hetzelfde gebouw plaats vinden, maar ook door de inzet van de pedagogisch medewerkers van Kinderwoud in de groepen 1 en 2. De pedagogisch medewerkers ondersteunen de leerkrachten bijvoorbeeld door met de kinderen van groep 1 naar het speellokaal te gaan. Zij geven dan een les drama of dans. De leerkracht heeft dan de handen vrij om met groep 2 aan de slag te gaan. Ook kan het zo zijn dat er behoefte is aan extra handen in de klas, dan wordt dit met elkaar afgestemd. Daarnaast eten de pedagogisch medewerkers met de kinderen, zodat de leerkrachten hun pauzes kunnen nemen. Vaak hebben de jongste kleuters op de peuteropvang gezeten van Kinderwoud, hierdoor is de stap naar de basisschool niet meer een hele grote. Immers de gezichten die de kinderen in de school tegen komen zijn dezelfde. Deze herkenbaarheid en kunnen inspelen op de behoefte van de kinderen vinden wij erg belangrijk. We zijn dan ook aan het kijken hoe we de samenwerking nog meer kunnen optimaliseren.