Stichting Odyssee

De Zwetteschool is één van de dertien Odysseescholen met een openbare identiteit. We hebben binnen onze stichting verschillende scholen: dorpsscholen, stadsscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. We werken goed met elkaar samen en maken gebruik van alle expertise van scholen. Odyssee is een jonge organisatie, die passend openbaar onderwijs biedt aan kinderen van 4 tot 18 jaar uit Sneek en omgeving. In een uitdagende, veilige en duidelijke leeromgeving kunnen zij zich ontwikkelen tot kritische en actieve mensen. We bereiden onze leerlingen voor op de volgende stap in hun leven, brengen zelfvertrouwen en discipline bij en motiveren hen om een leven lang te leren. Odyssee heeft een eigen kleur, een eigen identiteit. Deze is kenmerkend voor al onze scholen. “Open voor iedereen, oog voor verschillen, kleurrijk en positief."

De andere Odysseescholen zijn:

Epemaskoallewww.epemaskoalle.nl
Master Amikowww.masteramiko.nl
Master Sneekwww.mastersneek.nl
Middelsteinwww.middelstein.nl
IKC het Noorderlichtwww.obshetnoorderlicht.nl
Oudvaartwww.oudvaartsneek.nl
Raerderhiemwww.raerderhiem.nl
Sinne - (V)SOwww.sinnesneek.nl
Tienerschool Sneekwww.tienerschoolsneek.nl
't Wadwww.obs-wad.nl
Wetterwille - SBOwww.sbowetterwille.nl
De Wykenwww.dewyken.nl