Ouders

De Zwetteschool is van ons allemaal. Wij betrekken u graag bij de school en wat er gebeurt. Dat maakt het voor uw kind, voor u én voor ons leuker en avontuurlijker. Uw betrokkenheid vinden wij daarom erg belangrijk.

Ouders zijn niet alleen betrokken als partner in de de ontwikkeling van hun eigen  kind, maar kunnen daarnaast ook een steentje bijdragen aan de school ontwikkeling en activieiten. Dit kan bijvoorbeeld via de OuderRaad (OR) of MedezeggenschapRaad (MR).

De OR organiseert samen met leden van het team allerlei activiteiten op school. Denk aan de sportdag, het sinterklaasfeest, de kerstviering, enz.
Naast de ouderraad zijn er ook ouders betrokken in een werkgroep, zoals de sportcommissie. 
Vele handen maken hierbij licht werk!