Breed aanbod van Kinderwoud op de Zwettechool

Kinderwoud biedt in de Zwetteschool in Sneek peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Een goede samenwerking tussen school en pedagogisch medewerkers van Kinderwoud is kenmerkend voor de Windbreker. Door regelmatig overleg met elkaar en uitwisseling van personeel is de doorgaande lijn gewaarborgd en maken we met elkaar van elke dag een leerzame en mooie dag!   

Peuteropvang
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.


Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
Op peuteropvang De Windbreker wordt gewerkt met een VVE programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

Openingstijden peuteropvang
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.30 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten. De verlengde peuteropvang vindt plaats op onze KDV locatie het Zonnetje.

 

Buitenschoolse opvang

Op de BSO wordt door middel van gezamenlijke thema's samengewerkt met school.

Bij Kinderwoud is de buitenschoolse opvang ook vrije tijd. De kinderen kunnen rustig bijkomen na schooltijd of lekker spelen met vriendjes. Daarnaast organiseert Kinderwoud ook diverse activiteiten die aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.

 

De oudste kinderen die de BSO bezoeken gaan tijdens de schoolweken naar het naastgelegen Zonnetje, de groep Het Honk beschikt hier over de bovenverdieping, welke is ingericht naar de leeftijd van de oudste BSO kinderen.

Openingstijden BSO
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

BSO: maandag t/m donderdag van 14.00 - 18.00 uur

BSO: vrijdag van 12.00 -18.00 uur

 

Op deze dagen behoort verlengde opvang tot 18.30 uur ook tot de mogelijkheden.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden bij De Windbreker?

Dat kan voor de BSO via het aanmeldformulier BSO en voor de POV via het aanmeldformulier POV op deze website.