Het team

Wij staan met een professioneel team klaar voor uw kind en u: Lotte Huisman (directeur), Edtih Koevoet (intern begeleider), Petra Schmidt (intern begeleider), Miranda Wienema (administratief mederwerker), Daan Wanders (conciërge), Rebekka van der Meer (onderwijsassistent), Thea Viëtor (onderwijsassistent), pedagogisch medewerkers van Kinderwoud en uiteraard ons team van leerkrachten:

 

Brenda Rooth

Leerkracht groep 1/2

Tecla Waterlander

Leerkracht groep 1/2

Mallory Jongsma

Leerkracht groep 1/2

Loes Attema

Leerkracht groep 1/2 en groep 7/8

Sjanine Hofstra

Leerkracht groep 3

Marleen van der Pol

Leerkracht groep 3

Marijke Woltjer

Leerkracht groep 3

Ingrid Wijbenga

Leerkracht groep 3

Els Dotinga

Leerkracht groep 4 / Taalcoördinator

Wiepkje van der Zwaag

Leerkracht groep 4 / Rekencoördinator

Ineke de Boer - Nijdam

Leerkracht groep 4

Hiske Rijpma - Landman

Leerkracht groep 4

Kelly Hoekstra

Leerkracht groep 5

Janneke van Veenendaal

Leerkracht groep 5 en groep 6

Inesz van der Wal

Leerkracht groep 6

Paulien IJdema-Vermeulen

Leerkracht groep 6

Sjoerd Jan Miedema

Leerkracht groep 6 en groep 7

Margo Baanstra

Leerkracht groep 7

Vanessa Gerritsen

Leerkracht groep 7/8

Marcel Feenstra

Leerkracht groep 8

Edith Koevoet

Intern begeleider / Leerkracht groep 1/2

Petra Schmidt

Intern begeleider / Leerkracht groep 3

Rebekka van der Meer

Onderwijsassistent / Kindercoach

Thea Viëtor

Onderwijsassistent

Daan Wanders

Conciërge

Miranda Wienema

Administratief medewerker

Lotte Huisman

Directeur