Schooltijden

Op de Zwetteschool werken wij met een continurooster, met vijf gelijke dagen: iedere dag van 08.30 tot 14.15 uur.
Om 08.20 gaan de deuren voor de groepen 1 t/m 4 open. Dan kunt u uw kind in klas brengen. Voor de hogere groepen gaat om 08.25 de bel, zodat wij om 08.30 uur gezamenlijk kunnen starten.
In groep 1 tot en met groep 4 hebben de leerlingen op vrijdagmiddag vrij en komen ze om 12.00 uur uit. De groepen 1 zijn iedere vrijdag vrij.

Gymrooster

Groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal.
Gymdagen groep 3 t/m 5:  woensdag en vrijdag (deze kinderen lopen naar de Julianaschool).
Gymdagen groep 6 t/m 8: dinsdag en donderdag (deze kinderen gaan op de fiets naar de Sinne).