Schooltijden

 
DagenOchtendMiddag
Maandag08:3014:15
Dinsdag08:3014:15
Woensdag08:3014:15
Donderdag08:3014:15
Vrijdag
Groep 2 t/m 4
Groep 1
08:30
08:30
iedere vrijdag vrij
14:15
12:00
iedere vrijdag vrij
Op de Zwetteschool werken wij met een continurooster, met vijf gelijke dagen: iedere dag van 08.30 tot 14.15 uur.Om 08.20 gaan de deuren voor de groepen 1 t/m 4 open. Dan kunt u uw kind in klas brengen. Voor de hogere groepen gaat om 08.25 de bel, zodat wij om 08.30 uur gezamenlijk kunnen starten. Groep 2 tot en met groep 4 heeft op vrijdagmiddag vrij en komen om 12.00 uur uit. De groepen 1 zijn iedere vrijdag vrij. 

In verband met de veiligheidsmaatregelen omtrent Covid-19, is er momenteel een aangepast rooster voor het in- en uitgaan van de school. De ouders worden hierover geïnformeerd via het communicatieportaal SocialSchools.

Gymrooster

Groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal.
Gymdagen groep 3 t/m 5:  dinsdag, woensdag en vrijdag (deze kinderen lopen naar de Julianaschool).
Gymdagen groep 6 t/m 8: dinsdag en donderdag (deze kinderen gaan op de fiets naar de Sinne). Dit jaar wordt er vanwege bezetting en bevoegdheden, in blokuren (90 minuten totaal) bewegingsonderwijs gegeven.