Schooltijden

Op de Zwetteschool hebben we een continurooster. Wij werken met vijf gelijke dagen: iedere dag van 08.30 tot 14.15 uur.
Om 08.20 gaan de deuren voor de groepen 1 t/m 4 open. Dan kun u uw kind in klas brengen. Voor de hogere groepen gaat om 08.25 de bel, zodat wij om 08.30 uur gezamenlijk kunnen starten.
In groep 1 tot en met groep 4 hebben de leerlingen op vrijdagmiddag vrij en komen ze om 12.00 uur uit. Nieuw is dit jaar dat de groepen 1 iedere vrijdag vrij zijn en de groepen 2 dan in de ochtend naar school gaan.

Gymrooster

Gym

Groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal
Gymdagen groep 3 t/m 6:  woensdag en vrijdag(deze kinderen lopen naar de Julianaschool)
Gymdagen groep 7 en 8: dinsdag. woensdag en donderdag (deze kinderen gaan op de fiets naar de Sinne)