IKC

De Zwetteschool en Kinderopvang Kinderwoud werken op vele vlakken samen.
Zo zijn zowel de buitenschoolse opvang als de peuteropvang gehuisvest in de Zwetteschool. Hierdoor hoeven de kinderen niet ver van school naar een opvang en wennen ze al vanaf de peuterleeftijd aan de omgeving waar ze vanaf hun vierde dagelijks zullen zijn. Daarbij komt dat de lijnen kort zijn en de teams elkaar kennen.

Een aantal keer per jaar worden er gezamenlijke thema's en activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld de lichtjestocht in november, waarbij de kinderen met hun ouders langs een tentoonstelling van alle lampionnen lopen om tot slot in de BSO te eindigen voor een verrassende afsluiter.

De pedagogen van Kinderwoud worden ook ingezet in de groepen 1/2, waar zij middels detachering spelbegeleiding doen met kinderen uit groep 1, zodat de leerkracht gericht kan werken aan de ontwikkelingen van de kinderen van groep 2.

Een vruchtbare samenwerking.