Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Een sociale school

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op individuele kinderen.

Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat het school- en leerklimaat sterk verbetert, leerlingen zich prettiger voelen, effectief pesten tegengaat en oplost en leerkrachten vaardigheden aanleert om met groepsproblemen om te gaan. Aan dit onderzoek hebben verschillende scholen van Stichting Odyssee meegedaan. KiVa is goedgekeurd door het Nationaal Jeugdinstituut en voldoet aan de eisen van wet sociale veiligheid op school. Op de Zwetteschool werken we met het Kiva programma. Meer informatie is te vinden op www.kivaschool.nl.

Gouden weken
Onze school werkt naast KiVa ook met de methode ‘Gouden Weken’. In de eerste (Gouden) weken van het schooljaar investeren we extra in positieve groepsvorming en oudercontact. Alle leerkrachten gebruiken hiervoor een stappenplan. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de omkeergesprekken. Dit zijn gesprekken tussen ouders/verzorgers, de leerkracht en in de hogere groepen uw kind. Het doel van deze gesprekken is kennismaken en vooruitblikken op het komende schooljaar. De schoolreisjes en -kampen zijn ook gepland in de Gouden weken met als doel een fijne sfeer in de groep, waar we een heel jaar plezier van hebben.
Na de kerstvakantie worden de gemaakte afspraken tijdens de Zilveren Weken opgefrist.