Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Elke dag een mooie dag bij Kinderwoud!

Op OBS Zwetteschool verzorgt Kinderwoud peuteropvang ‘de Windbreker’.  

We vinden het belangrijk om voor elk kind, elke ouder én elke medewerker van elke dag iets moois te maken. Op de peuteropvang zorgen onze vakbekwame pedagogisch medewerkers voor een omgeving waarin jouw kind zich veilig en geborgen voelt. Je kind leert nieuwe dingen, krijgt gevarieerde activiteiten aangeboden en krijgt alle ruimte om met leeftijdsgenootjes (buiten) te spelen.

 

De ontwikkeling van je kind staat centraal

Als kinderopvangorganisatie hebben we een prachtige taak: we geven kinderen spelenderwijs een stevige basis voor de rest van hun leven. We doen dit vanuit onze pijlers Spelend leren, Bewegen, Muziek en Gezonde voeding. Daarmee volgen we de wetenschap die bewijst dat deze factoren grote positieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kinderbrein en de unieke talenten van een kind. Maar liefst 80% van alle hersenverbindingen wordt voor het 6e levensjaar gelegd, in de leeftijd van 6 tot 13 jaar verdiept zich dat tot talentontwikkeling. Die wetenschap vinden we belangrijk en het vormt daarom de basis van al onze activiteiten en thema’s.

 

Elk kind wordt GEZien

We willen graag aansluiten bij wat jouw kind nodig heeft. Vanuit onze kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing zorgen we voor een veilige en vertrouwde omgeving. We dagen je kind uit om zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen, nieuwe dingen te leren en zijn unieke talenten te ontdekken. Elk kind wordt bij ons GEZien en mag zijn wie het is!

 

We bieden op OBS Zwetteschool:

 

Openingstijden Peuteropvang ‘De Windbreker’
Je peuter luncht bij ons op de opvang.

Maandag                            08.30 – 12.30u
Dinsdag                              08.30 – 12.30u
Woensdag                          08.30 – 12.30u
Donderdag                         08.30 – 12.30u
Vrijdag                                08.30 – 12.30u

 

Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)
Op peuteropvang ‘De Windbreker’ bieden we voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het is bedoeld om de brede ontwikkeling van peuters te stimuleren en is er voor alle peuters in de groep. Dus ook voor peuters die extra ondersteuning nodig hebben of juist wat meer uitdaging vragen.

Heeft je kind een VVE indicatie, dan kan het extra dagdelen naar peuteropvang ‘De Windbreker’ en krijgt je kind extra ondersteuning. Zo doen we samen alles voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van je kind!

 

Kom gerust eens bij ons kijken!

Wil je een keer bij ons op locatie komen kijken? Je bent van harte welkom! Je neemt hiervoor – en voor meer informatie over de mogelijkheden - eenvoudig contact met ons op via (0513) 610 825 of klantadvies@kinderwoud.nl. Kijk ook eens op onze website voor meer informatie https://www.kinderwoud.nl/locaties/de-windbreker/

 

Aanmelden

Wil je jouw kind(eren) direct aanmelden? Dat kan! Meld je kind eenvoudig aan via het aanmeldformulier op onze website: www.kinderwoud.nl/aanmelden.