Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Peuteropvang in de Zwetteschool

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 
Op peuteropvang De Windbreker wordt gewerkt met een VVE programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

Openingstijden peuteropvang
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.00 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten. De verlengde peuteropvang vindt plaats op onze KDV locatie het Zonnetje.