Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad

Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen de ouders hun mening geven over alles wat de school aangaat. In de raad zitten ouders en teamleden. De MR-leden worden gekozen via verkiezingen. De directeur van onze school is geen lid, maar op uitnodiging aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee, praat mee, geeft advies en beslist mee. Over allerlei zaken zoals: arbeidsomstandigheden, veiligheid, ouderbijdrage, personeelszaken en nieuwe ontwikkelingen in en rond school. De vergaderingen zijn openbaar. Ouders die aanwezig willen zijn of input willen geven, kunnen dit vooraf aangeven bij de secretaris (paulien.vermeulen@kykscholen.nl).
 

Oudergeleding Personeelsgeleding
Kim Inesz
Martijn (voorzitter) Kelly
Merijn Gerben 
Patrick Paulien (secretaris)