Bewegingsonderwijs

De groepen 1 en 2 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal in de school. Zij werken volgens het Nijntje Beweegdiploma. De groepen 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs op een externe locatie.

Groepen 3 t/m 5 gaan lopend naar de locatie van de Julianaschool op dinsdag, woensdagen vrijdag.

Groepen 6 t/m 8 gaan op de fiets naar de locatie van Sinne op dinsdagen donderdag. Dit jaar wordt er vanwege bevoegdheden en bezetting in blokuren (totaal 90 minuten) bewegingsonderwijs gegeven.

De groepen 3 t/m 8 werken volgens de methode 'Basislessen bewegingsonderwijs'.