Ons aanbod


De Zwetteschool biedt modern onderwijs van hoge kwaliteit. Bij de jongste kinderen begint dit spelenderwijs. In de lessen zetten wij ons bewust en doelgericht in om de ontwikkeling van de kinderen stimuleren en te volgen.
Vanaf spelend leren bij de kleuters ontwikkelen de kinderen steeds meer eigen verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces om zo uiteindelijk in groep 8 voldoende studievaardigheden te hebben en klaar te zijn voor het voortgezet onderwijs.
In onderstaande tabel ziet u een overzicht van het lesaanbod:

Vakgebied

Tijdsbesteding per groep

Welke methode

Taal:

Taal ontwikkeling Aanvankelijk lezen

Spelling

Voortgezet lezen

Begrijpend lezen

Woordenschat

1 en 2: 3 uur

3 en 4: 9.15 uur

5 t/m 8: 7.45 uur

 

Veilig leren lezen KIM (Groep 3)

Staal (groep 3 t/m 8)

Estafette (groep 4 t/m 8)

Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8)

Rekenen

1 en 2: 3 uur

3 t/m 8: 5 uur


Wereld in getallen (groep 1 t/m 8)
Met sprongen vooruit (groep 1 t/m 8)

Schrijven

3 en 4: 1.30 uur

5 t/m 8: 0.45 uur

Pennenstreken

Wereldoriëntatie

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Natuur en techniek

3 en 4: 2 uur

5 t/m 8: 3 uur

Blink wereld (groep 3/4)

Grenzeloos (groep 5 t/m 8)
Eigentijds (groep 5 t/m 8)
Binnenstebuiten (groep 5 t/m 8)

Verkeer

3 t/m 8: 0.30 uur

VVN verkeerskranten

Werken met ontwikkelingsmateriaal

Brede ontwikkeling op alle vakgebieden

1 en 2: 6.45 uur

Bewegingsonderwijs

1 en 2: 2 uur

3 t/m 8: 1.30 uur

Bewegingsonderwijs in het speellokaal (groep 1/2)

Bewegen in het basisonderwijs (groep 3 t/m 8)

Creatieve ontwikkeling

Handvaardigheid
Tekenen
Muziek
Drama

1 t/m 2: 3 uur

3 t/m 8: 2.30 uur

Kleuters

Creatief circuit (groep 3 t/m 8)

Fries

1 t/m 8: 0.30 uur

SkoalTV van omrop Fryslân
Studio F

Engels

1 t/m 8: 0.30 uur

Take it Easy (groep 1 t/m 8)