Ons lesaanbod
 

Vakgebied Tijdsbesteding per groep Methode
Taal
Taalontwikkeling
1 en 2: 3 uur  
Aanvankelijk lezen
Begrijpend lezen
Spelling en woordenschat
Voortgezet lezen
3 en 4: 9.15 uur
5 t/m 8: 7.45 uur
Veilig leren lezen 
Leeslink
Staal
Karakter
Rekenen 1 en 2: 3 uur
3 t/m 8: 5 uur
Met sprongen vooruit (1 t/m 8
Wizz drempelspelen (1 t/m 8)
Wereld in getallen 5 (3 t/m 8)
Schrijven 3 en 4: 1.30 uur
5 t/m 8: 0.45 uur
Pennenstreken 2
Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur & techniek
3 en 4: 2 uur
5 t/m 8: 3 uur
Blink 
Grenzeloos
Eigentijds
Binnenstebuiten
Bewegingsonderwijs 1 en 2: 2 uur

3 t/m 8: 1.30 uur

Nijntje Beweegdiploma
Basislessen bewegingsonderwijs

Creatieve ontwikkeling 1 en 2: 2 uur
3 t/m 8: 2:30
123ZING
Fries 1 t/m 8: 0.30 uur Studio F/SkoalTV
Engels 1 t/m 8: 0.30 uur Groove.me
Verkeer 3 t/m 8: 0.30 uur Verkeerskranten VVN
Werken met ontwikkelingsmateriaal
Brede ontwikkeling op alle vakgebieden
1 en 2: 6.45 uur