De Zwetteschool

De Zwetteschool is één van de openbare scholen van Stichting Odyssee. De school staat aan de rand van de wijk de Zwette en biedt openbaar onderwijs aan ca. 325 leerlingen. Dit doen wij met een team van leerkrachten, onderwijsassistenten, een administratief medewerker, een congiërge, intern begeleiders en een directeur. 

De Zwetteschool biedt modern onderwijs van hoge kwaliteit. Bij de jongste kinderen van groep 1 t/m 3 begint dit door spelenderwijs en thematisch werken via de methode OA2SE. In de lessen zetten wij ons bewust en doelgericht in om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren en te volgen. Vanaf spelend leren bij de kleuters ontwikkelen de kinderen steeds meer eigen verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces om zo uiteindelijk in groep 8 voldoende studievaardigheden te hebben en klaar te zijn voor het voortgezet onderwijs.