Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Onderwijs in ontwikkeling

Onze uitgangspunten  
We streven ernaar om kinderen actief te betrekken bij hun ontwikkeling op zowel cognitief gebied (kennis en vaardigheden) als op persoonlijk gebied (talenten en kwaliteiten). Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daar maken we gebruik van. Door leerlingen zelfinzicht te geven in hun ontwikkeling, streven we ernaar dat kinderen zich blijven ontwikkelen. 

Missie 
Op de Zwetteschool gaat het niet alleen om cognitief leren, maar werken we ook samen met de kinderen en hun omgeving aan een sociale school. Een sociale school betekent voor ons dat de kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers op een positieve manier met elkaar omgaan en een veilig gevoel hebben en creëren voor elkaar. 

Visie 
De Zwetteschool is voortdurend in beweging en gaat met de tijd mee. We blijven onszelf ontwikkelen en groeien in wie we zijn.  We leren kinderen eigenaar te zijn van hun ontwikkeling op zowel cognitief gebied (kennis en vaardigheden) als op persoonlijk gebied (talenten en kwaliteiten). Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en daar maken we gebruik van.  

Onze visie op leren en ontwikkelen werken wij op de volgende wijze uit: 

We werken met leerdoelen  
Door te werken met leerdoelen geven we de leerlingen inzicht in wat er te leren valt en geven we richting aan leren. We brengen hierdoor focus aan. De leerling krijgt inzicht in waar hij/zij staat in zijn/haar ontwikkeling. De betrokkenheid bij het leren neemt hierdoor toe, alsook het zelfvertrouwen. Door te werken met leerdoelen maken we leren zichtbaar en inzichtelijk voor leerlingen, voor leerkrachten en hun ouder(s)/verzorger(s).   
 
We reflecteren (inzichtelijk krijgen van het leerproces en leerbehoeftes) 
Reflecteren betekent letterlijk: beschouwen of overdenken. Reflecteren is het terugblikken op eigen handelen en ervaringen, daarover nadenken en vandaaruit nieuwe keuzes maken. Reflecteren zien wij als de motor voor ontwikkeling, want als je niet terugkijkt wat goed gaat, anders en beter kan, zie je ook geen ontwikkelpunten. Door te reflecteren krijgt de leerling, maar ook de leerkracht, grip op het leerproces en is de leerling in staat te leren. Door het stellen van goede vragen zetten we de leerlingen in hun kracht. We vinden het proces van groot belang. Grip op het proces leidt naar betere resultaten.    

We rapporteren en evalueren overzichtelijk  
Evalueren en rapporteren vinden wij van belang om goed overzicht te houden. We vinden het belangrijk om naar de leerling in zijn totaliteit te kijken. Niet alleen op product of resultaat, maar ook naar het proces in de ontwikkeling van de leerling. Om de ontwikkeling te volgen gebruiken we lesobservaties, checken we dagelijks hoe de leerling zijn/haar werk gemaakt heeft en gebruiken we zowel methodetoetsen als methode-onafhankelijke toetsen. Toetsen zijn voor ons een second opinion van ons dagelijks handelen. Nog belangrijker vinden we het volgen van de ontwikkeling van de leerling door in gesprek te gaan, te luisteren en hen ECHT te zien.   

We stimuleren leerlingen zelf te doen, te denken en samen te werken  
We vinden het belangrijk leerlingen te stimuleren om nieuwsgierig te zijn, zich te verwonderen, te vertrouwen op hun eigen kunnen. Daarnaast motiveren we om een kritische houding en een onderzoekende houding te ontwikkelen. Dit helpt onze leerlingen om op hun eigen manier een oplossing te vinden voor een bestaand probleem. Ze leren te denken in mogelijkheden. Hun zelfvertrouwen neemt toe door dingen uit te proberen en weer te reflecteren op de opgedane ervaring. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen leren samen te werken, niet alleen met klasgenoten, maar ook groep doorbrekend. Jong en oud, leren van en met elkaar.     

We stimuleren leerlingen in het ontdekken van hun kwaliteiten en talenten  
Iedere leerling van de Zwetteschool heeft talenten en kwaliteiten. Samen met de leerling ontdekken we welke dit zijn en hoe de leerling vaardigheden kan ontwikkelen om zijn kwaliteiten en talenten nog beter in te zetten.