Onderwijs in ontwikkeling

In schooljaar 2017-2018 hebben we hard gewerkt aan een nieuwe koers voor de Zwetteschool. In februari zijn we gestart met een visietraject onder begeleiding van een externe organisatie. Als team zijn we bewust op onderzoek gegaan naar onze nieuw te vormen missie en visie. Waar staan we als team voor, en vooral ook waar willen we voor gaan. Uit deze ontdekkingstocht zijn een aantal speerpunten naar voren gekomen, die we komend schooljaar verder gaan uitdiepen. Speerpunten zijn onder andere het coachend lesgeven, het werken in en aan een professionele cultuur, portfolio’s ontwikkelen en het zicht krijgen op en het ontwikkelen van talenten van de leerling.

Coachende leerkracht
Als eerste speerpunt willen de leerkrachten van de Zwetteschool graag op een coachende manier les geven. Dit betekent dat we meer volgend willen zijn dan leidend. Het geven van de juiste feedback, het stellen van doelen en de juiste vragen zijn hiervan onderdeel.

Portfolio’s
Passend bij het coachend lesgeven is het verleggen van de focus. Het gaat niet alleen om resultaat, maar juist ook om het proces. Komend schooljaar willen een vorm van portfolio kunnen neerzetten, waarbij de leerkracht, de leerling én de ouders/verzorgers zicht hebben op de ontwikkeling van de leerling en niet alleen op de score.

Gesprekkencyclus
Door het verleggen van de focus door middel van het portfolio, willen we ook gaan onderzoeken hoe we de gesprekken tussen de driehoek, leerling-school-ouders vorm willen en kunnen gaan geven.

Staal
In schooljaar 2017 – 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar een nieuwe taal- en spellingsmethode en zijn we tot een keuze voor een nieuwe methode gekomen. In schooljaar 2018-2019 zullen wij starten met deze nieuwe taalmethode “Staal”. Staal is een vernieuwende, realistische staal- en spellingsmethode waarmee we kinderen (ijzer) sterk willen maken in taal en spelling.

Kortom, we zijn volop in beweging en willen vooral zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind.