Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Privacy

Na invoering va de nieuwe AVG, ook wel Privacywet geneomd, is de Veiligheidscoördinator van Stichting KyK actief voor alle scholgen en leerlingen. Er worden regelingen en protocollen geschreven en aangeschrept. Hierover is via de weekmail met ouders gecommuniceerd. 
Een onderdeel van de wet is dat wij aan iedere ouder/verzorger toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Dat is niet nieuw, maar is wel meer gedetailleerd geworden.

Hieronder vindt u een link naar het document "Publicatie Beeldmateriaal" dat alle ouders/verzorgers moeten invullen als hun kind bij ons op school zit. 


Reglementen Privacy Leerlingen 

De volgende documenten rondom privacy van leerlingen zijn door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vastgesteld